Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Minh Tiến - PCT Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Chương trình CPRP tỉnh Hà Giang