Xã Quảng Nguyên phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa

Những năm qua, chăn nuôi theo hướng hàng hóa ở xã Quảng Nguyên (Xín Mần) đang phát triển mạnh. Thông qua việc huy động nguồn lực, nhiều mô hình gia trại đã được nhân rộng và mang lại hiệu quả kinh tế; từng bước nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn.
Chăn nuôi trâu theo hướng hàng hóa đang được nhiều hộ dân ở xã Quảng Nguyên phát triển.

Cùng với các chính sách của Đảng và Nhà nước hỗ trợ nguồn vốn cho người dân phát triển chăn nuôi; chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) đã khuyến khích, giúp con nông dân có thêm nguồn lực trong phát triển sản xuất, chăn nuôi trâu, bò hàng hóa. Đến nay, đã có 11 nhóm sở thích chăn nuôi trâu, bò được tài trợ. Hàng năm, xã đều thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Do vậy, tổng đàn gia súc của xã được duy trì và tăng trưởng khá; trong đó, đàn trâu, bò hiện có hơn 3.500 con. Trên địa bàn xã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Thế Hệ, Chủ tịch UBND xã Quảng Nguyên cho biết: Những năm qua, chăn nuôi trên địa bàn xã đã phát triển mạnh, nhất là chăn nuôi trâu theo hướng hàng hóa và tập trung phát triển theo mô hình gia trại; bằng cách tận dụng diện tích đất trống, đất trồng mầu kém hiệu quả chuyển sang trồng cỏ; đồng thời, tận dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn lực khác để hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi.

Đến nay, phát triển đàn gia súc theo hướng hàng hóa đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy sản xuất; và quan trọng là nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân trong xã. Trung bình, chăn nuôi trâu, bò theo hướng hàng hóa cho người dân thu nhập từ 50 – 70 triệu đồng/năm. Theo thống kê, hiện trên địa bàn xã có hơn 200 gia trại nuôi trâu, bò tập trung và nhiều nhất tại 3 thôn: Quảng Hạ, Vinh Quang và Tân Sơn.

Việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa sẽ tạo hướng đi bền vững, giúp người dân Quảng Nguyên từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế; góp phần giúp xã thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Nguồn tin: Báo Hà Giang Điện Tử